Apoteka "Lipa I"

Dr Save Savića 32

Tel: 023 511 243

e-mail:draganakostin@gmail.com

STR " Barac"

Nemanjina 10

Tel: 023 535 167

e-mail:dragisa.barac@yahoo.com