CLOVER A1c

CLOVER A1c
Ambulantni analizator glikiranega hemoglobina HBA1C
99,00 
  • Popolnoma avtomatizirana naprava za določanje odstotka glikiranega hemoglobina (HbA1c %) krvi.
  • Boronat afinitetna analiza.
  • Spektro-fotometrija.
  • 4 μl krvni vzorec.
  • Rezultati v petih minutah.
  • Majhen in prenosen aparat.

Clover A1c sistem  je popolnoma avtomatizirana naprava za izvedbo boronat afinitetne analize odstotka glikiranega hemoglobina (HbA1c %) v krvi.

Clover A1c testna kartuša sestoji iz kartuše in enote z reagenti potrebnimi za določitev glikiranega hemoglobina. Sestavni del enote z reagenti je tudi zbiralna noga za vzorec krvi.

Enota z reagenti je napolnjena z reakcijsko raztopino ter raztopino za spiranje. Reakcijska raztopina vsebuje agente, ki razkrojijo eritrocite ter specifično veže hemoglobin. Vsebuje še boronatne smole, ki nase vežejo cis-diole glikiranega hemoglobina. 

Krvni vzorec velikosti 4 μl zberemo na zbiralni nogi enote z reagenti. Enoto vstavimo v kartušo. Kri je v trenutku razkrojena zaradi česar se sprosti hemoglobin. Tako lahko boronatne smole nase vežejo glikiran hemoglobin. Reakcijski del kartuše naprava rotira na način, ki omogoči, da so spojine krvnega vzorca pozicionirane na lokaciji merilne enote. Clover A1c tako izmeri skupni hemoglobin s pomočjo reflekcije foto senzorja LED (Light Emitting Diode) in PD (Photo Diode).

V naslednjem koraku je kartuša rotirana tako, da agent spere neglikiran del hemoglobina, kar omogoči meritev glikiranega hemoglobina. Nato aparat izračuna delež HbA1c.

Nazaj